Huisregels

Tijdens het evenement hanteren wij huisregels. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan de regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenemententerrein weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als achttienplusser verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft) drugs te gebruiken of in het bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen en te nuttigen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen.
 • Het is verboden om met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek.
 • Het is verboden om zonder toestemming het podium te betreden
 • U dient de instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het evenemententerrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker(s) en zal worden overgedragen aan de politie.
 • Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.
 • U gaat akkoord met tariefwijzigingen aangaande uw lidmaatschap.
 • Bij een terugboeking van de lidmaatschapskosten wordt u automatisch uitgeschreven en ontvangt u geen kaarten.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
 • In alle andere gevallen die niet genoemd zijn in dit reglement beslist de organisatie.

Wij wensen u veel plezier!